Danh Sách Giáo viên - Công Nhân Viên Và Phụ Huynh Học Sinh Ủng Hộ Quỹ Khuyến Học

      E-mail   Print

Trường THPT Nguyễn Du

Chi hội khuyến học

DANH SÁCH GV- CNV TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU

ỦNG HỘ QUỸ KHUYẾN HỌC, NĂM HỌC 2017 - 2018

 

stt

Họ tên giáo viên

Bộ môn

Số tiền

(đồng)

Ghi chú

1

Lê Thị Thùy Linh

Toán

100.000

 

2

Nguyễn Hoài Điệp

Toán

100.000

 

3

Lê Thị Huyền

Toán

100.000

 

4

Trương Phước Bảo Ngọc

Toán

100.000

 

5

Lê Hữu Hoàng

Toán

100.000

 

6

Nguyễn Thị Hồng Vân

Toán

100.000

 

7

Nguyễn Đức Công

Toán

200.000

 

8

Phan Tấn Vinh

Toán

500.000

 

9

Nguyễn Tiến Duẩn

Toán

500.000

 

10

Phan Văn Minh

Toán

200.000

 

11

Nguyễn Trường Sinh

500.000

 

12

Phan Thị Tường Vy

100.000

 

13

Lê Hoàng Công Quốc Bình

300.000

 

14

Lê Đình Nguyễn Thụy

100.000

 

15

Ngô Ngọc Hưng

100.000

 

16

Nguyễn Văn Tâm

200.000

 

17

Nguyễn Thị Thu Hương

100.000

 

18

Nguyễn Thị Kim Mỹ

100.000

 

19

Nguyễn Thị Thúy

KTCN

100.000

 

20

Nguyễn Thị Thanh Thúy

Hóa

200.000

 

21

Nguyễn Văn Hải

Hóa

100.000

 

22

Ngô Thị Lệ Huyền

Hóa

100.000

 

23

Lê Thị Thủy

Hóa

100.000

 

24

Đinh Thị Bé

Hóa

100.000

 

25

Đỗ Xuân Hưng

Hóa

500.000

 

26

Nguyễn Văn Cảnh

Hóa

200.000

 

27

Hoàng Thị Phương Thảo

Hóa

100.000

 

28

Trần Trung Xuân Bình

Sinh

100.000

 

29

Phan Thanh Huy

Sinh

100.000

 

30

Nguyễn Đình Biên

Văn

200.000

 

31

Dương Thị Thanh Huyền

Văn

100.000

 

32

Trần Ngọc Ân

Văn

100.000

 

33

Nguyễn Thị Duyên

Văn

200.000

 

34

Lê Ngọc Triết

Văn

100.000

 

35

Lê Thị Minh Thư

Văn

100.000

 

36

Trương Thị Ngọc Cẩm

Văn

100.000

 

37

Trần Thị Pháp

Văn

100.000

 

38

Lương Thành Vi

Sử

100.000

 

39

Bùi Thị Điền

Sử

100.000

 

40

Nguyễn Tường Linh

Sử

100.000

 

41

Đặng Thị Mỹ Thu

Sử

100.000

 

42

Dương Đình Hải

Địa

100.000

 

43

Ngô Thị Hòa

Địa

100.000

 

44

Nguyễn Thị Hiền

Địa

100.000

 

45

Đặng Thị Thu

GDCD

100.000

 

46

Lê Thị Thu Hà

GDCD

100.000

 

47

Nguyễn Thị Oanh

GDCD

100.000

 

48

Nguyễn Thành Đô

GDCD

100.000

 

49

Đinh Hữu Phú Cường

Anh văn

500.000

 

50

Nguyễn Thị Kim Khiết

Anh văn

100.000

 

51

Trần Thị Thủy Phương

Anh văn

100.000

 

52

Đoàn Thị Thanh Điệp

Anh văn

100.000

 

53

Phạm Thị Mai Anh

Anh văn

100.000

 

54

Nguyễn Thị Thanh Tuyền

Anh văn

200.000

 

55

Trần Thị Thanh Hồng

Anh văn

200.000

 

56

Ngô Thị Thu Thảo

Tin

100.000

 

57

Lê Hồng Trí

Tin

100.000

 

58

Võ Nhật Tiến

Tin

100.000

 

59

Nguyễn Anh Thi

Tin

200.000

 

60

Đào Thế Công

TD

100.000

 

61

Trần Kỷ

TD

100.000

 

62

Nguyễn Xuân Hiền

TD

100.000

 

63

Nguyễn Viết Thọ

TD

100.000

 

64

Trần Minh Thiện

TD

100.000

 

65

Lương Chí Tài

TD

100.000

 

66

Nguyễn Xuân Khang

Kế toán

100.000

 

67

Lê Thị Mỹ Nhung

Y tế

200.000

 

68

Nguyễn Tuấn Cường

BV

100.000

 

69

Nguyễn Đình Hưng

Anh văn

100.000

 

70

Hoàng Anh Tuấn

Toán

100.000

 

71

Nguyễn Thị Thu Hạnh

Văn

100.000

 

72

Nguyễn Văn Bá

BV

100.000

 

73

Phạm Thị Thanh Phát

Văn

100.000

 

74

Nguyễn Thanh Tài

Toán

100.000

 

                                                          Tổng:

10.700.000 (mười triệu bảy trăm nghìn đồng)

           

 

Trường THPT Nguyễn Du

SỐ TIỀN PHỤ HUYNH HỌC SINH CÁC LỚP ỦNG HỘ QUỸ KHUYẾN HỌC TRƯỜNG

NĂM HỌC 2017 - 2018

 

stt

Lớp

Số tiền (đồng)

Ghi chú

1

10A1

1.900.000

 

2

10A2

1.910.000

 

3

10A3

1.750.000

 

4

10A4

3.300.000

 

5

10A5

 1.600.000

 

6

10A6

1.350.000

 

7

10A7

2.250.000

 

8

10A8

1.650.000

 

9

10A9

1.050.000

 

10

10A10

1.550.000

 

11

10A11

1.750.000

 

               Tổng khối 10:

                   20.060.000

 

12

11A1

2.100.000

 

13

11A2

1.750.000

 

14

11A3

3.300.000

 

15

11A4

2.100.000

 

16

11A5

1.250.000

 

17

11A7

1.200.000

 

18

11A8

1.040.000

 

19

11A9

1.520.000

 

20

11A10

1.970.000

 

21

11A11

1.400.000

 

           Tổng khối 11:

                   17.630.000

 

22

12A1

1.900.000

 

23

12A2

1.050.000

 

24

12A3

1.320.000

 

25

12A4

2.800.000

 

26

12A5

1.150.000

 

27

12A6

1.620.000

 

28

12A7

900.000

 

29

12A8

1.150.000

 

30

12A9

1.000.000

 

31

12A10

730.000

 

32

12A11

950.000

 

33

12A12

2.180.000

 

    Tổng khối 12:

                   16.750.000

 

    Tổng toàn trường:

                  54.440.000

 (Năm mươi tư triệu, bốn trăm bốn mươi nghìn đồng)

 

 

Tin khẩn

Video
Hàm
Thư viện ảnh