Chuyên Đề Tổ Địa - Phương Pháp Dạy Học

      E-mail   Print

I. Cơ sở xây dựng chuyên đề

1. Sự cần thiết của chuyên đề

 Thực hiện nghị quyết số 40/ QH 10, chỉ thị số 14/2001 của Thủ Tướng Chính Phủ về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, chỉ thị số 40-CT/TW ngày 15/6/2004 của Ban Bí Thư TW Đảng về việc nâng cao chất lượng đội ngũ Giáo Viên và cán bộ quản lí giáo dục.

             “ Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh, phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn học, bồi dưỡng phương pháp tự học, rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiển, tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui hứng thú học tập cho học sinh” ( Luật giáo dục, điều 24.2).

 Sự phát triển của Khoa học - Công nghệ ngày nay đòi hỏi nguồn lực lượng lao động phải năng động sáng tạo đáp ứng nền công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, sự thử thách trên con đường hội nhập kinh tế thế giới, bằng sự cạnh tranh nền kinh tế tri thức, đòi hỏi phải đổi mới nội dung và phương pháp giáo dục phổ thông nói chung và môn Địa lí nói riêng tạo ra những con người lao động sáng tạo, linh hoạt đáp ứng sự phát triển kinh tế xã hội.

 Trong thực tế phương pháp dạy học bộ môn Địa lí nói riêng và một số môn học khác nói chung ở Trường Trung Học Phổ thông ở nước ta phổ biến vẫn là cách dạy truyền thụ kiến thức trong sách giáo khoa, “ Thầy đọc trò chép”.

 Từ những tư tưởng chỉ đạo chiến lược của Đảng ta là đòi hỏi ngành giáo dục nói chung và Trường Trung Học Phổ thông nói riêng, là lực lượng nồng cốt huy động lực lượng xã hội tham gia giáo dục, để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ đề ra. Ngày nay, với đường lối chính sách của Đảng và nhà nước là: Không ngừng đổi mới phương pháp dạy học, đa dạng hóa các loại hình giáo dục- đào tạo, chính vì vậy nên mỗi chúng ta phải trang bị sẵn sàng cho mình các phương pháp giảng dạy mới, hay, lôi cuốn được học sinh ham thích học, kích thích niềm đam mê , biết học để vận dụng kiến thức vào thực tiển, thúc đẩy sự phát triển kinh tế của đất nước.

Trong nhà trường trung học phổ thông hiện nay, mỗi thầy cô giáo không ngừng đổi mới phương pháp dạy học nhưng việc tìm ra  phương pháp hợp lí, thu hút được học sinh không phải là điều đơn giản.Vì chúng ta ai cũng có thể biết được học sinh tỏ thái độ bất hợp tác với thầy cô là chuyện thường tình, nhưng bản thân thầy cô có nhận ra được đều đó hay không mới là quan trọng, có những thầy cô vẫn nghèo nàn với cuốn giáo án cũ kĩ được mang truyền từ lớp này sang lớp khác thậm chí mang từ năm này sang năm khác.

             Phương pháp dạy học của giáo viên vẫn còn nặng nề về thuyết trình, giải thích sách giáo khoa, còn bị động bởi sách giáo khoa, chưa có sự gia công đáng kể để đề xuất những phương pháp mới. Việc sử dụng đồ dùng dạy học còn hạn chế, giáo án sơ sài, rập khung, chưa thể hiện những hoạt động trên lớp của thầy và trò.       Đổi mới phương pháp học địa lí hiện nay ở trường trung học Phổ thông  được tiến hành theo kiểu phát hiện và giải quyết vấn đề thông qua các hoạt động, học sinh được học tập cá nhân (tự học) kết hợp làm việc theo nhóm nhỏ ( học tập hợp tác ) dưới sự điều khiển của giáo viên, Thầy giáo tổ chức tình huống có vấn đề, hướng dẫn học sinh hoạt động theo trình độ nhận thức của học sinh, Thầy giáo làm trọng tài thảo luận, tranh luận, chốt lại vấn đề và khẳng định kiến thức. Qua những vấn đề trên, nhóm Địa lí chọn đề tài: “TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THEO PHƯƠNG PHÁP THẢO LUẬN NHÓM, NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH QUA DẠY HỌC ĐỊA LÍ THPT”, nhằm góp phần giải quyết những vấn đề tồn tại trong một số phương pháp dạy học truyền thống, đồng thời kết hợp với một số phương pháp dạy học truyền thống nhưng theo hướng tích cực để đạt hiệu quả cao nhất trong dạy học bộ môn.

Căn cứ vào công văn 5555/BGDĐT-GDTrH và nhiệm vụ thực tiễn năm học của trường THPT Nguyễn Du, nhóm Địa lí mạnh dạn thực hiện chuyên đề về đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực, với hi vọng chia sẻ kinh nghiệm đồng thời để vận dụng vào thực tiễn dạy học bộ Địa lí nói riêng đạt được hiệu quả cao.

2. Mục tiêu của chuyên đề

Sau khi thực hiện chuyên đề đạt được một số mục tiêu cụ thể sau:

            * Đối với giáo viên: Nắm được cách thức tổ chức hoạt động dạy học theo phương pháp nhóm. Các bước tiến hành, các mức độ kiến thức cần đạt được trong các hoạt động của học sinh. Quan sát, theo dõi và phân loại được mức độ tham gia hoạt động nhóm của học sinh, thông qua đó có phương pháp điều chỉnh kịp thời để khích lệ động viên các em tham gia vào quá trình thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

            * Đối với học sinh: Phát huy được tính tích cực, chủ động sáng tạo trong học tập của các em, tránh việc tiếp thu các kiến thức thụ động. Các hoạt động học được các em làm chủ, giáo viên chỉ đóng vai trò là người hướng dẫn. Hình thành và phát triển các năng lực phẩm chất mới cho học sinh. Thông qua đó cũng hình thành và rèn luyện cho học sinh một số kĩ năng sống cơ bản.

            * Đối với nhà trường: Chuyên đề cũng góp phần thực hiện nhiệm cụ năm học của nhà trường về đổi mới phương pháp dạy học và hướng dẫn học sinh tự học.

II. Nội dung chuyên đề

1. Quy trình thực hiện dạy học theo phương pháp thảo luận nhóm

a. Quan điểm về dạy học theo nhóm

            Trong nhiều môn học, với các tên gọi khác nhau như học tập hợp tác, dạy học theo nhóm, thảo luận nhóm,...theo tài liệu quốc tế với tên tiếng anh “cooperative leaning” có nghĩa là học tập hợp tác, nhấn mạnh vai trò chủ thể của học sinh trong dạy học và được coi là một phương pháp dạy học.

            Trong dạy phương pháp dạy học theo nhóm, giáo viên tổ chức cho học sinh hoạt động trong những nhóm nhỏ để học sinh cùng thực hiện một nhiệm vụ nhất định trong một thời gian nhất định. Trong nhóm, dưới sự chỉ đạo của nhóm trưởng, học sinh kết hợp giữa làm việc cá nhân, làm việc theo cặp, chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác cùng nhau để giải quyết nhiệm vụ được giao.

b. Vai trò của giáo viên và học sinh trong thảo luận nhóm

* Học sinh:

            Trong quá trình thảo luận nhóm, cá nhân mỗi nhóm được phân công các nhiệm vụ khác nhau:

            - Cá nhân mỗi học sinh trong nhóm:  tự đọc, suy nghĩ giải quyết nhiệm vụ, có thể trao đổi thêm với các bạn trong nhóm, có thể nhờ đến sự trợ giúp của giáo viên trong trường hợp các thành viên khác cũng gặp khó khăn. Thực hiện các yêu cầu của nhóm trưởng và giáo viên.

            - Nhóm trưởng: nhận các nhiệm vụ từ giáo viên, phân công, điều khiển, kết luận chung và báo cáo kết quả. Liên hệ và nhờ sự trợ giúp của giáo viên (nếu cần). Động viên các cá nhân khác trong nhóm tham gia tích cực. Giáo viên cần có sự phân công luân phiên nhóm trưởng trong các tiết học.

            - Thư kí của nhóm: thực hiện các nhiệm vụ cá nhân và ghi chép lại kết quả của nhóm.

* Giáo viên:

            - Chọn luân phiên nhóm trưởng và thư kí các nhóm. Qua đó, phát huy được năng lực của các học sinh, hình thành và phát triển các năng lực và kĩ năng cho các học sinh trong nhóm.

            - Luôn quan sát, theo dõi và giúp đỡ kịp thời những khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của học sinh.

            - Đánh giá được các kết quả thực hiện nhiệm vụ của học sinh. Tuyên dương kịp thời những nhóm học sinh hoàn thành tốt cũng như động viên khích lệ các nhóm đạt kết quả chưa cao để các em có sự cố gắng hơn.

c. Quy trình thực hiện dạy học theo nhóm

* Bước 1: Xác định vấn đề cần giải quyết trong bài học

            - Tùy vào nội dung của bài học, giáo viên xác định các vấn đề dạy học cần giải quyết trong bài cho học sinh có thể đơn môn cũng có thể liên môn. Thực hiện theo các mức độ khác nhau. Ngoài ra việc lồng ghép, tích hợp để giáo dục cho học sinh cũng là vấn đề quan trọng.

* Bước 2:  Chọn nội dung và nhiệm vụ phù hợp

            - Trước hết, để dạy học theo nhóm có hiệu quả cần có đủ thời gian để thực hiện nhiệm vụ học tập. Nhiệm vụ học tập có tính chất khó hoặc tương đối khó.

            - Có những bài học, nhiệm vụ có thể thực hiện hoàn toàn theo nhóm, cũng có những bài nhiệm vụ chỉ có một phần được thực hiện theo nhóm. Do đó, giáo viên cần lựa chọn các nội dung thảo luận phù hợp để phát huy tối đa tính tích cực sáng tạo của học sinh.

* Bước 3: Xác định các mục tiêu bài học

            - Xác định các mục tiêu bài học dựa vào chuẩn kiến thức, kĩ năng, thái độ theo chương trình hiện hành và các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực cho học sinh. Từ đó hình thành các năng lực phẩm chất và một số kĩ năng sống cho học sinh.

* Bước 4: Mô tả mức độ yêu cầu cần đạt

            - Xác định và mô tả 4 mức độ yêu cầu cần đat: nhận biết, thông hiểu, vận dụng thấp và vận dụng cao thông qua các câu hỏi, bài tập chuyển giao đến học sinh. Thông qua đó kiểm tra, đánh giá được năng lực cũng như phát huy được tính tích cực trong học tập của học sinh.

Bước 5: Thiết kế bài dạy áp dụng phương pháp dạy học thảo luận nhóm

            - Xuất phát từ mục tiêu, nội dung bài học, các năng lực được hình thành và phát triển cho học sinh, giáo viên xây dựng các hoạt động dạy học theo nhóm cho phù hợp.

            - Xác định phương pháp dạy học chủ yếu: trong quá trình dạy học, cần kết hợp phương pháp thảo luận nhóm với các phương pháp, kĩ thuật dạy học khác như phương pháp đàm thoại gợi mở, giải quyết vấn đề, sử dụng phương tiện trực quan,…các kĩ thuật khăn phủ bàn, mảnh ghép, đặt câu hỏi,…

            - Xác định các thiết bị, đồ dùng dạy học: phù hợp với nội dung bài học và hoạt động nhóm. Được chuẩn bị từ cả giáo viên và học sinh.

            - Hoạt động của giáo viên và học sinh: thiết kế các hoạt động thảo luận nhóm cụ thể, phù hợp với đối tượng học sinh. Phân công nhiệm vụ và thời gian thực hiện nhiệm vụ cần rõ ràng.

            - Thiết kế nhiệm vụ củng cố, đánh giá: Giáo viên dự kiến cách tổ chức đánh giá kết quả. Thiết kế các câu hỏi luyện tập, trò chơi, để kích thích hứng thú của học sinh.

* Tổ chức dạy học thảo luận nhóm

- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

            + Giáo viên phân công nhóm học tập, bố trí vị trí hoạt động của các nhóm cho phù hợp và giao nhiệm vụ học tập cho các nhóm. Có thể giao cho mỗi nhóm học sinh một nhiệm vụ riêng biệt trong gói nhiệm vụ chung hoặc các nhóm đều thực hiện chung một nhiệm vụ.

            +  Giáo viên cần nêu thời gian và yêu cầu rõ ràng sản phẩm cần đạt được của mỗi nhóm.

            + Chuyển giao nhiệm vụ cần hấp dẫn, kích thích hứng thú học tập, học sinh sẵn sàng nhận và thực hiện nhiệm vụ.

- Bước 2: Học sinh thực hiện nhiệm vụ:

            + Học sinh  đọc thầm các yêu cầu.

            + Các thành viên trong nhóm tự suy nghĩ cá nhân, hoặc chia sẻ với bạn bên cạnh.

            + Nhóm trưởng mời các thành viên đóng góp ý kiến.

            + Thống nhất kết quả hoạt động của nhóm. Nhóm trưởng tập hợp và thống nhất ý kiến của các thành viên, thư kí tổng hợp và ghi chép kết quả vào phiếu học tập, bảng phụ, giấy trong,…

            + Giáo viên theo dõi, điều khiển, hướng dẫn hỗ trợ các nhóm kịp thời, tránh hiện tượng học sinh bị “bỏ quên”.

- Bước 3. Tổ chức cho học sinh báo cáo kết quả và thảo luận:

            + Mỗi nhóm cử đại diện trình bày kết quả làm việc của nhóm mình (người đại diện không nhất thiết phải là nhóm trưởng có thể bất kỳ một thành viên trong nhóm do nhóm trưởng phân công).

            + Hình thức báo cáo có thể là bài viết hoặc bài trình chiếu,…

            + Đại diện các học sinh nhóm khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung.

            + Giáo viên hướng dẫn học sinh lắng nghe và phản hồi tích cực. Đặt thêm một số câu hỏi mở rộng và yêu cầu bất kì một cá nhân ở trong nhóm trả lời.

- Bước 4. Giáo viên đánh giá kết quả hoạt động của các nhóm, sản phẩm đạt được và chuẩn hóa kiến thức:

            + Giáo viên trong quá trình đánh giá cần kịp thời tuyên dương các nhóm đã hoạt động tốt và hoàn thành các nhiệm vụ được giao (có thể cho điểm, phần thưởng,…). Khuyến khích động viên các nhóm có kết quả chưa tốt để các em phấn đấu hơn.

            + Tránh giảng lại toàn bộ các vấn đề mà học sinh đã trình bày làm mất thời gian.

            + Chuẩn các kiến thức cơ bản, trọng tâm mà các nhóm còn thiếu.

d. Ví dụ minh họa

* Địa lí 11

Bài 9: Nhật Bản

Tiết 1: TỰ NHIÊN, DÂN CƯ VÀ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ

Bước 1: Xác định vấn đề cần giải quyết trong bài học

- Trong bài học cần nghiên cứu và giải quyết các vấn đề sau:

            +  Vấn đề tự nhiên.

            + Vấn đề dân cư.

            + Vấn đề về tình hình phát triển kinh tế.

Bước 2: Lựa chọn nội dug, xây dựng nội dung bài học

Bài học gồm có 3 nội dung chính:

            1. Điều kiện tự nhiên (vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ và điều kiện tự nhiên)

            2. Dân cư ( đặc điểm và ảnh hưởng của dân cư đến sự phát triển kinh tế)

            3. Tình hình phát triển kinh tế.

Bước 3: Xác định mục tiêu kiến thức, kĩ năng, năng lực

- Kiến thức:

            + Biết vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ Nhật Bản

+  Trình bày được đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và phân tích được những thuận lợi, khó khăn của chúng đối với sự phát triển kinh tế

+ Phân tích được các đặc điểm dân cư và ảnh hưởng của chúng tới kinh tế

+ Trình bày và giải thích được tình hình phát triển kinh tế chung của Nhật Bản.

- Kĩ năng:

- Sử dụng bản đồ, tranh ảnh, video để nhận biết và trình bày một số đặc điểm tự nhiên, dân cư, kinh tế của Nhật Bản.

- Nhận xét các số liệu, tư liệu về dân cư, thành tựu phát triển kinh tế của Nhật Bản.

- Thái độ:

            + Học hỏi, noi gương những đức tính tốt đẹp trong lao động và cuộc sống của người Nhật.

- Năng lực:

            + Năng lực chung: tự học, giải quyết vấn đề, tư duy sáng tạo, hợp tác.

            + Năng lực chuyên biệt: bản đồ, tranh ảnh, số liệu thống kê.

 Bước 4: Mô tả yêu cầu cần đạt

 

          Mức độ

Nội dung

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng thấp

Vận dụng cao

I. Điều kiện tự nhiên

Trình bày được vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ của Nhật Bản.

Nêu được các đặc điểm tự nhiên của Nhật Bản thông qua tranh ảnh, bản đồ, video.

- Phân tích được những thuận lợi và khó khăn của tự nhiên đối với phát triển kinh tế.

 

II. Dân cư

Trình bày được các đặc điểm dân cư Nhật Bản.

- Giải thích được một số đặc điểm dân cư Nhật Bản.

- Phân tích các ảnh hưởng của dân cư đến phát triển kinh tế. Phân tích các bảng số liệu để rút ra kiến thức.

- Học hỏi và vận dụng được các đức tính trong lao động của người Nhật với bản thân học sinh.

III. Tình hình phát triển kinh tế

- trình bày các đặc điểm kinh tế chung của Nhật Bản.

Hiểu được các nguyên nhân làm cho kinh tế nước Nhật phát triển nhanh chóng.

- Nhận xét bảng số liệu thống kê.

Phân tích các bảng số liệu, rút ra kiến thức.

* Bước 5: Thiết kế tiến trình dạy học

- Chuẩn bị của giáo viên và học sinh

+ Giáo viên: Bản đồ tự nhiên Nhật Bản, các tranh ảnh, phim, phiếu học tập, bảng biểu,…

            + Học sinh: chuẩn bị các bài báo cáo, tranh ảnh, số liệu,…

- Tình huống xuất phát (khởi động)

            + Gv cho học sinh xem một số tranh ảnh, video đặt một số câu hỏi liên quan đến nội dung bài học và yêu cầu học sinh giải quyết.

            + Một vài học sinh trả lời, Hs nhận xét, GV dẫn dắt vào bài.

- Hình thành kiến thức mới

* Hoạt động 1: Tìm hiểu về điều kiện tự nhiên của Nhật Bản

1. Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ (cá nhân)

2. Điều kiện tự nhiên (nhóm)

            Bước 1: GV yêu cầu HS đọc thông tin mục I SGK, kết hợp với bản đồ tự nhiên Nhật Bản, quan sát H 9.2 và trả lời các câu hỏi:

            - Nêu các đặc điểm tự nhiên của Nhật Bản?

            - Ảnh hưởng của tự nhiên đối với sự phát triển kinh tế Nhật Bản?

            Bước 2: Cá nhân HS thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của GV, trao đổi trong nhóm để thống nhất phương án trả lời dưới sự điều hành của nhóm trưởng. Thư kí ghi chép thổng hợp. Giáo viên quan sát, hỗ trợ kịp thời (nếu cần).

            Bước 3: Đại diện nhóm báo cáo kết quả, các nhóm khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung. Giáo viên hướng dẫn các nhóm lắng nghe và phản hồi tích cực.

            Bước 4. Giáo viên nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.

            - GV nhấn mạnh một số vấn đề trọng tâm:

            + Thiên nhiên Nhật Bản chủ yếu gây cản trở đến sự phát triển kinh tế của nước Nhật. Do đó sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước chủ yếu phụ thuộc vào các yếu tố kinh tế - xã hội.

* Hoạt động 2: Tìm hiểu đặc điểm dân cư Nhật Bản (nhóm)

            - Phương pháp dạy học:  thảo luận nhóm.

            - Chuẩn bị của học sinh: Học sinh chuẩn bị các nội dung ở nhà.

            Bước 1: GV giao nhiệm vụ học tập cho các nhóm (trước 2 tuần), hướng dẫn học sinh nghiên cứu bài học ở nhà với các nội dung:

            - Đặc điểm dân cư Nhật bản.

            - Ảnh hưởng của dân cư đến phát triển kinh tế Nhật Bản.

            - Phân tích bảng số liệu 9.1, hình 9.3 SGK trang 76.

            Bước 2: Đại diện các nhóm báo cáo kết quả thảo luận, các nhóm khác lắng nghe, nhận xét và bổ sung.

            Bước 3: Giáo viên đánh giá, nhận xét và chuẩn kiến thức.

            - GV đặt một số câu hỏi, yêu cầu học sinh trả lời:

            - Qua đặc điểm dân cư và người lao động Nhật Bản, các em học hỏi được những đức tính nào của người Nhật?

            - HS trả lời.

* Hoạt động 3: Tìm hiểu về tình hình kinh tế Nhật Bản (nhóm)

            - Phương pháp dạy học: thảo luận nhóm.

            - Chuẩn bị của học sinh: Học sinh chuẩn bị các nội dung ở nhà.

            Bước 1: GV giao nhiệm vụ học tập cho các nhóm (trước 2 tuần), Học sinh các nhóm chuẩn bị ở nhà.

            - Tình hình phát triển kinh tế chung của Nhật Bản.

            - Các nguyên nhân làm cho nền kinh tế Nhật Bản được khôi phục và phát triển nhanh chóng sau chiến tranh.

            - Phân tích các bảng số liệu 9.2, 9.3 SGK trang 77.

            Bước 2: Đại diện các nhóm báo cáo kết quả thảo luận, các nhóm khác lắng nghe, nhận xét và bổ sung.

            Bước 3: Giáo viên đánh giá, nhận xét và chuẩn kiến thức.

III. Kết luận và đề xuất, khuyến nghị

Tổ chức học nhóm thể hiện ở chỗ nó huy động tất cả khả năng xử lý thông tin của học sinh. Tất cả các cơ quan cảm giác của con người (tay, mắt, tai …) cùng với bộ não hợp thành một hệ thống có khả năng vô cùng to lớn để biến những dữ liệu vô nghĩa thành thông tin. “Những gì mình khám phá thì lưu đọng sâu sắc hơn nhiều”. Do đó tổ chức học nhóm có khả năng cung cấp một kiến thức tổng hợp và sâu sắc nhiều chiều hơn so với chỉ dùng các phương pháp truyền thống.

            Qua đó, khuyến nghị đến quý lãnh đạo ngành giáo dục quan tâm đầu tư cho giáo viên nói chung giáo viên giảng dạy môn Địa lí  nói riêng phát huy tính tích cực của phương pháp dạy học tổ chức học nhóm.

            Trong quá trình nghiên cứu đề tài nhóm Địa lí đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm từ đồng nghiệp, cộng đồng mạng intenet và  học sinh . Rất mong sự đóng góp của Ban giám hiệu, quý đồng nghiệp, của học sinh để giúp chúng tôi có nhiều kinh nghiệm hơn trong quá trình giảng dạy.

 

 

 

Châu Đức , ngày 25 tháng 01 năm 2018

                        Người trình bày

                       

 

                            Nhóm Địa lí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Dạy và học tích cực, Bộ giáo dục và đào tạo, Nguyễn Lăng Bình (chủ biên), NXB Đại học sư phạm.

2. Lí luận dạy học Địa lí, Nguyễn Dược, Nguyễn Trọng Phúc, NXB Đại học sư phạm.

3. Tài liệu tập huấn dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực học sinh, Bộ giáo dục và đào tạo, Hà Nội -2014.

4. Tài liệu tập huấn phương pháp, kĩ thuật tổ chức hoạt động học theo nhóm và hướng dẫn học sinh tự học, Bộ giáo dục và đào tạo, Hà Nội -2017.

5. Một số trang web như :http://123doc.org.www.google.com.vn; violet.com.vn, http://tusach.thuvienkhoahoc.com/.

 

 

 

 

Tin khẩn

Video
Hàm
Thư viện ảnh