Kế Hoạch Thực Hiện Chuyên Đề Tổ Sử - Địa - Công Dân

      E-mail   Print

 Trường THPT Nguyễn Du                        Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Tổ: Lịch Sử - Địa Lí- GDCD                                Độc Lập –Tự Do –Hạnh Phúc

 

               KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ NĂM HỌC 2017 -2018

                      TỔ LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ – GIÁO DỤC CÔNG DÂN

 

- Căn cứ nhiệm vụ, hoạt động năm học của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu năm học 2017– 2018.

 - Căn cứ kế hoạch năm học, kế hoạch hoạt động chuyên môn của trường THPT Nguyễn Du năm học 2017 – 2018.

 - Căn cứ vào  kế hoạch hoạt động chuyên môn của Tổ.

 

I. MỤC TIÊU:

- Thực hiện việc đổi mới phương pháp giảng dạy,kiểm tra đánh giá học sinh theo quy định của ngành.

- Thực hiện việc hướng dẫn học sinh tự học để nắm bắt kiến thức và cũng nhằm tạo sự hứng thú cho học sinh.

- Giáo viên có thể hỗ trợ nhau,trao đổi kinh nghiệm giảng dạy nhằm đạt được kết quả tốt nhất.

II. NỘI DUNG :

1. Nhóm Lịch sử:  Chuyên đề “Tổ chức hoạt động học theo nhóm và hướng dẫn học sinh tự học  Bài 11 – Lớp 11 : CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1939 -1945)”

2. Nhóm Địa lí: Chuyên đề “ Tổ chức dạy học theo phương pháp thảo luận nhóm nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong Địa lí 11”

III. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN:

- Thời gian thực hiện: tháng 1/2018

- Người thực hiện:

   + Nhóm Lịch sử: Cô Đặng Thị Mỹ Thu

   + Nhóm Địa lí : Cô Ngô Thị Hòa.

- Thành phần tham dự:

     + Đại diện Ban Giám Hiệu.

     +  Thành viên trong tổ.

     +  Giáo viên trong trường và học sinh.

- Tổ thực hiện thảo luận,góp ý để hoàn thành kế hoạch chuyên đề năm học 2017-2018.

 

                                                                                   Tổ trưởng

 

                                                                                     Bùi Thị Điền

 

 

 

 

 

Trường THPT Nguyễn Du                        Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Tổ: Lịch Sử - Địa Lí- GDCD                                Độc Lập –Tự Do –Hạnh Phúc

 

                       KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ NĂM HỌC 2017 -2018

                                                              NHÓM LỊCH SỬ

 

- Căn cứ nhiệm vụ, hoạt động năm học của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu năm học 2017– 2018.

 - Căn cứ kế hoạch năm học, kế hoạch hoạt động chuyên môn của trường THPT Nguyễn Du năm học 2017 – 2018.

- Căn cứ vào  kế hoạch hoạt động chuyên môn của Tổ.

I. MỤC TIÊU:

- Đổi mới phương pháp là một trong những yêu cầu quan trọng trong nhiệm vụ giảng dạy của giáo viên,đồng thời hướng dẫn học sinh những cách tiếp cận kiến thức mới để tránh sự nhàm chán trong quá trình học tập.

- Tạo điều kiện để giáo viên trong tổ trao đổi nhiều hơn về chuyên môn cũng như học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau để cùng tạo nên những thay đổi trong nhận thức của học sinh về bộ môn Lịch sử trong trường phổ thông.

- Với cách học này học sinh chủ động tiếp cận kiến thức,tranh luận,phản biện để ra được kết quả đúng nhất với sự hướng dẫn của giáo viên bộ môn,nhằm tạo thêm sự hứng thú cho học sinh đồng thời khơi gợi niềm say mê,hứng thú của các em đối với bộ môn này.

- Qua đó giáo viên có thể  khắc phục những nhược điểm và đưa ra các biện pháp phù hợp với từng nội dung giảng dạy để có kết quả tốt nhất.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH:

- Chuyên đề “Tổ chức hoạt động học theo nhóm và hướng dẫn học sinh tự học  Bài 11 – Lớp 11 : CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1939 -1945)” ( 2 tiết)

- Thời gian thực hiện: Tuần thứ 3 của tháng 1 năm 2018 ( từ 15 – 20/1/2018)

- Người phụ trách chính : Cô Đặng Thị Mỹ Thu ( Cả nhóm soạn bài,trao đổi, góp ý và thống nhất cách thực hiện)

- Thành phần tham dự:

   + Đại diện Ban Giám Hiệu.

   + Giáo viên trong Tổ Sử -Địa –GDCD

   + Giáo viên trong trường (nếu có)

   + Học sinh trong trường.

- Tất cả giáo viên được phân công hoàn thành tốt nhiệm vụ để chuyên đề đạt kết quả tốt.

 

                                                        Châu Đức, Ngày 18 tháng 12 năm 2017

                                                                           Người lập kế hoạch

                                                                             

                                                                              Bùi Thị Điền 

Tin khẩn

Video
Hàm
Thư viện ảnh