Báo Cáo Sơ Kết Học Kì 1 Và Phương Hướng Học Kỳ II Tổ Sử - Địa - GDCD

      E-mail   Print

 Trường THPT Nguyễn Du                    Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Năm học 2017 -2018                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

            BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KÌ I VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HỌC KÌ II

                         TỔ LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ – GIÁO DỤC CÔNG DÂN

 

 

A. Thành phần tham dự,thời gian:

Cuộc họp tiến hành vào lúc 15 gờ ngày 10/1/2018 tại Phòng giáo viên với sự tham dự của các thành viên Tổ Sử - Địa – GDCD.

B. Nội dung chính:

1. Sơ kết các nội dung đã thực hiện trong Học kì I:

- Giảng dạy theo sự phân công chuyên môn và phân phối chương trình, đăng kí danh hiệu thi đua  năm học.

- Thực hiện tiếp tục nội dung đổi mới phương pháp,hình thức dạy học và kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh.

- Tiến hành thao giảng tổ theo lịch của trường, tổng kết và đăng kí danh sách giáo viên thao giảng trường ( 4 giáo viên).

- Tiến hành bồi dưỡng học sinh giỏi khối 12 đạt 2 giải : môn Lịch sử ( 1 giải Khuyến khích), môn Địa lí ( 1 giải Ba).

- Phân công ra đề, ma trận, đáp án theo đúng yêu cầu. Chấm ,trả bài và vào điểm cho học sinh đúng thời gian quy định.

- Thẩm định sáng kiến kinh nghiệm cấp tổ ( 4 sáng kiến) đạt loại A.

- Đã hoàn thành chương trình Học kì I, sơ kết và xếp loại giáo viên Học kì I.

- Tuy nhiên, còn vài giáo viên chưa vào điểm đúng thời gian, hồ sơ sổ sách chưa đầy đủ, cần khắc phục trong học kì II.

2. Sơ kết xếp loại giáo viên trong Học kì I:

a. Nhóm Sử:

* Thầy Lương Thành Vi

- Tổng điểm thi đua : 93.3 (XL A)

- Tỉ lệ HS trên TB: 100%

* Cô Bùi Thị Điền

- Tổng điểm thi đua: 100 (XL A)

- Tỉ lệ HS trên TB : 96,77%

* Cô Đặng Thị Mỹ Thu

- Tổng điểm thi đua: 93,3 (XL A)

- Tỉ lệ HS trên TB : 100%

* Cô Nguyễn Tường Linh

- Tổng điểm thi đua: 86,7 (XL B)

- Tỉ lệ HS trên TB: 98%

b. Nhóm GDCD:

* Cô Lê Thị Thu Hà

- Tổng điểm thi đua : 100 (XL A)

- Tỉ lệ HS trên TB: 100%

* Cô Đặng Thị Thu

- Tổng điểm thi đua: 96,3 (XL A)

- Tỉ lệ HS trên TB: 100%

* Cô Mai Thị Mai

- Tổng điểm thi đua: 100 (XL A)

-Tỉ lệ HS trên TB : 100%

* Cô Nguyễn Thị Oanh

- Tổng điểm thi đua : 100 (XL A)

- Tỉ lệ HS trên TB : 100%

* Thầy Nguyễn Thành Đô

- Tổng điểm thi đua: 93 ( XL A)

- Tỉ lệ HS trên TB : 100%

c. Nhóm Địa lí:

* Thầy Dương Đình Hải

- Tổng điểm thi đua: 103 (XL A)

- Tỉ lệ HS trên TB : 100%

* Cô Ngô Thị Hòa

- Tổng điểm thi đua: 100 (XL A)

-Tỉ lệ HS trên TB: 100%

* Cô Nguyễn Thị Hiền

- Tổng điểm thi đua: 100 (XL A)

- Tỉ lệ HS trên TB  100%

* Tổng kết học kì I : 12/12 giáo viên đạt Lao động tiên tiến

3. Phương hướng học kì 2:

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ năm học.

- Tiếp tục bồi dưỡng Học sinh giỏi khối 10,11 môn Lịch sử, Địa lí.

- Thực hiện chuyên đề năm học 2017 – 2018 do hai nhóm Lịch sử,Địa lí vào tháng 1/2018 ( tuần 3,4 tháng 1/2018)

-Tiến hành kiểm tra nội bộ theo sự phân công của trường.

- Hỗ trợ nhà trường trong việc tổ chức hội trại ngày 26/3.

- Giáo viên tiến hành vào điểm  đúng thời gian quy định của trường và chuẩn bị hồ sơ sổ sách đầy đủ.

- Hỗ trợ giáo viên trong tổ chuẩn bị thao giảng trường vào tháng 3/2018 ( 4 giáo viên).

- Xây dựng kế hoạch ôn tập cho học sinh khối 12 thi tốt nghiệp THPT ( nếu có học sinh đăng kí) và theo sự sắp xếp của trường.

C. Đề xuất,kiến nghị:

 

 

 

                                                                               Tổ trưởng

 

                                                                          Bùi Thị Điền 

Tin khẩn

Video
Hàm
Thư viện ảnh