Sơ Kết Học Kỳ I Và Phương Hướng Hoạt Động Học Kỳ II - Tổ TDQP

      E-mail   Print

                                                                                                               

SƠ KẾT HỌC KỲ I VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ HỌC KỲ II

Năm học: 2017 – 2018

TỔ: THỂ DỤC - QUỐC PHÒNG

                                                                   ********

I/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

 Tổ gồm có 07 thành viên.

 Tổng số lớp giảng dạy là 35 lớp học kỳ I và 34 lớp học kỳ II, các thành viên trong tổ giảng dạy 2 môn Thể dục và Quốc phòng

II/ CÁC CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN

- Tham gia hội thao  20-11 của ngành

- 100% giáo viên thao giảng cấp tổ. Các tiết dạy đều đạt tiết giỏi.

- 01  giáo viên tham gia hội giảng  cấp trường.

- Tổ chức hội khỏe phù đổng cấp trường,

- Lập đội tuyển và huấn luyện học sinh tham gia hội khỏe phù đổng cấp tình .

- Cùng với ban văn nghệ tổ chức hội thi văn nghệ cấp trường.

- Tổ chức lại cơ sở vật chất giảng dạy do khu vực thể dục được xây dựng.

 - Học môn quốc phòng tập trung:

      + Học quốc phòng tập trung 3 khối 10,11,12.

      + Thời gian học: sau khi thi học kỳ I, từ ngày 26 tháng 12 đến hết ngày 29 tháng 12, buổi sáng từ 7 g 00 đến 11g 15, buổi chiều từ 13g30 đến 17g 25.

- Hoàn thành tốt môn thể dục học kỳ I. kết thúc môn quốc phòng cả năm.

- Lên kế hoạch chuẩn bị hội thao ngày 8/3/2017 tại trường.

 

KEÁT QUAÛ THI ÑUA HOÏC KYØ I

 

Stt

Họ và tên

Điểm

Danh hiệu

HS trên trung bình

1

Nguyễn Xuân Hiền

76

Lao động tiên tiến

100%

2

Trần Kỷ

90

Lao động tiên tiến

100%

3

Nguyễn Viết Thọ

90

Lao động tiên tiến

98.4%

4

Đào Thế Công

96

Lao động tiên tiến

97.91%

5

Lương Chí Tài

100

Lao động tiên tiến

100%

6

Lê Vũ Trọng Hòang

87

Lao động tiên tiến

99.0%

7

Trần Minh Thiện

92

Lao động tiên tiến

100%

                                                                                                                                        

III/Phương  hƯỚng nhiỆm vỤ hỌc kỲ II

- Giảng dạy theo phân phối chương trình môn thể dục học kỳ II

- Tham gia hội khỏe phù đổng cấp tỉnh.

- Tham gia thao giảng cấp trường.

- Tổ chức các hoạt động thể thao theo kế hoạch của đoàn trường nhân dịp 26/03/2018.

- Cho học sinh luyện tập để tham gia bắn đạn thật theo lịch của bộ chỉ huy quân sự tỉnh BRVT.

- Có kế hoạch cụ thể, cho công đoàn viên tập luyện và tham gia hội thao ngày 8/3 tại trường THPT Bưng Riềng.

- Tham gia công tác tổ chức sinh hoạt hội thao ngày 8/3 tại trường.

- Hoàn thành nhiệm vụ năm học.

- Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công.

 

                                                                                                                  Nguyễn Du ngày 12/01/2018

                                                                                                                                 Tổ trưởng

 

 

 

                                                                                                                         Nguyễn Xuân Hiền

 

Tin khẩn

Video
Hàm
Thư viện ảnh