Lịch công tác tuần 26 (27/02/2017 đến 04/03/2017)

      E-mail   Print

SỞ GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO BR-VT            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26 TỪ  27/02/2017 đến 04/03/2017

 

Thứ, ngày

Buổi

Nội dung công việc

Địa điểm

Người phụ trách

Thành phần

Hai

27/02/17

Sáng

- sinh hoạt dưới cờ

- Học tập theo TKB Học kỳ II

 

Sân trường

Phòng học

 

T Tâm

T Minh

 

- Học sinh K10,K11,12

Chiều

- Dạy thêm học thêm

- Bồi dưỡng học sinh giỏi khối 10,11

-14g họp ban kiểm tra tài chính với BGH

Phòng học

Phòng học

Phòng GV

GV dạy

GV BD

TTND

- Học sinh K10,K11,12

- Học sinh học BD.

- BGH, ban TTND

Ba

28/02/17

Sáng

-   Học tập theo TKB Học kỳ II

Phòng học

T Biẻn

Học sinh K10,K11,12

Chiều

-Dạy thêm học thêm

-Bồi dưỡng học sinh giỏi khối 10,11

-14g30 sinh hoạt chi bộ thường kỳ

Phòng học

Phòng học

Phòng GV

GV dạy

GV BD

Bí thư

Học sinh K10,K11,12

Học sinh học BD

Đảng viên trong chi bộ

01/03/17

Sáng

- Học tập theo TKB Học kỳ II

- Bốc thăm thi đấu ngày 08/3

Phòng học

Phòng GV

Cô Hồng

T Hoàng

Học sinh K10,K11,12

 Đại diện các trường

Chiều

-14g họp cơ quan

Hội trường

HT

CB-GV-CNV

Năm

02/03/17

Sáng

-Học tập theo TKB Học kỳ II

 

Phòng học

 

T  Minh

 

Học sinh K10,K11,12

 

Chiều

-Bồi dưỡng học sinh giỏi khối 10,11,12

  -13 giờ 45 KT chung Lý-Hoá K11

- Lao động vệ sinh trường lớp

 

Phòng học

Phòng học

Sân trường

GV BD

T Minh

T Minh

Học sinh học BD

Học sinh K11

Học sinh K12

Sáu

03/03/17

Sáng

- Học tập theo TKB Học kỳ II

 

Phòng học

 

T Biên

 

Học sinh K10,K11,12

 

Chiều

-Dạy thêm và phụ đạo

-Kiểm tra việc chuẩn bị của các bộ phận cho 08/3

 

Phòng học

 

GV dạy

HT

Học sinh K10,K11,12

Các bộ phận

Bảy

04/03/17

Sáng

- Học tập theo TKB Học kỳ II

- Giao ban BGH

Phòng học

Phòng GV

Cô Hồng

Học sinh K10,K11,12

Chiều

Kiểm tra hoàn tất các công việc cho giao lưu 08/03

 

HT

Các bộ phận được phân công

Nơi nhận:                                                                                   Châu Đức, ngày 27 tháng 02 năm 2017

- Các đ/c LĐ Trường,CĐ,ĐTN;                                                                                     HIỆU TRƯỞNG

- GV-NV;

- Website Trường ND.

 

    

                                                              

 

Tin khẩn

Video
Hàm
Thư viện ảnh