Lịch công tác tuần 24 (13/02/2017 đến 18/02/2017)

      E-mail   Print

SỞ GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO BR-VT          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                                                          

    LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24 TỪ  13/02/2017 đến 18/02/2017

 

Thứ, ngày

Buổi

Nội dung công việc

Địa điểm

Người phụ trách

Thành phần

Hai

13/02/17

Sáng

- sinh hoạt dưới cờ

- Học tập theo TKB Học kỳ II

 

Sân trường

Phòng học

 

T Biên

T Minh

 

- Học sinh K10,K11,12

Chiều

- Dạy thêm và phụ đạo

 

Phòng học

 

GV dạy

 

- Học sinh K10,K11,12

 

Ba

14/02/17

Sáng

-Học tập theo TKB Học kỳ II

- GV Sử, Địa, GDCD, Anh tiếp tục tham gia tập huấn

Phòng học

THPT TVQ

T Biên

Sở

Học sinh K10,K11,12

Các GV có tên trong DS

Chiều

-Dạy thêm và phụ đạo

 

Phòng học

 

GV dạy

 

Học sinh K10,K11,12

 

15/02/17

Sáng

- Học tập theo TKB Học kỳ II

- GV Sử, Địa, GDCD, Anh tiếp tục tham gia tập huấn

Phòng học

THPT TVQ

T Tâm

Sở

Học sinh K10,K11,12

 Các GV có tên trong DS

Chiều

-Bồi dưỡng học sinh giỏi khối 10,11

-14g Tư vấn – hướng nghiệp cho HS K12

Phòng học

Hôi trường TTVH_TT Huyện

GV dạy

Ban tổ chức

Học sinh học BD.

GVCN và HS K12

Năm

16/02/17

Sáng

- Học tập theo TKB Học kỳ II

- GV Toán, Lý, Hoá, Sinh tiếp tục tham gia tập huấn

Phòng học

TT-GDTX BR

T Minh

Sở

Học sinh K10,K11,12

Các GV có tên trong danh sách

Chiều

-Bồi dưỡng học sinh giỏi khối 10,11, 12

 

Phòng học

GV BD

Học sinh học BD.

Sáu

17/02/17

Sáng

- Học tập theo TKB Học kỳ II

- GV Toán, Lý, Hoá, Sinh tiếp tục tham gia tập huấn

Phòng học

TTGDTX BR

T Biên

Sở

Học sinh K10,K11,12

Các GV có tên trong danh sách

Chiều

-Dạy thêm và phụ đạo

Phòng học

GV dạy

Học sinh K10,K11,12

Bảy

18/02/17

Sáng

Học tập theo TKB HKII

Giao ban BGH-CĐ-ĐTN

Phòng học, sân

Phòng GV

Cô Hồng

HT

Học sinh K10,11,12

BGH, CTCĐ,BT Đoàn

Chiều

 

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                                  Châu Đức, ngày 13  tháng 02  năm 2017

- Các đ/c LĐ Trường,CĐ,ĐTN;                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

- GV-NV;

- Website Trường ND.

Tin khẩn

Video
Hàm
Thư viện ảnh