Thư cảm ơn quý phụ huynh học sinh, giáo viên - nhân viên

      E-mail   Print

 

Châu Đức, ngày 08 tháng 02 năm 2017

 

Thư cảm ơn

 

Kính gửi  quý vị phụ huynh học sinh và giáo viên – nhân viên trường THPT Nguyễn Du.

Hội nghị cha mẹ học sinh giữa năm học 2016-2017 của trường trung học phổ thông Nguyễn Du ngày 14 tháng 01 năm 2017 vừa qua đã kết thúc thành công. Sau hội nghị, Chi hội Khuyến học của trường đã nhận được một nguồn quỹ khá lớn, điều đó thể hiện sự thấu hiểu và hợp tác của đông đảo quý vị phụ huynh cũng như hầu hết quý thầy cô giáo, nhân viên trường. Thay mặt Chi hội khuyến học và nhà trường xin gửi đến toàn thể quý vị lời cảm ơn rất chân thành.

Nhân thư cảm ơn này, Chi hội xin báo đến quý vị phụ huynh học sinh và giáo viên, nhân viên nhà trường việc tổng kết đợt vận động vừa qua: 

- Số tiền quý vị phụ huynh ủng hộ:  51.630.000 đồng.(1)

- Số tiền giáo viên, nhân viên ủng hộ: 8.200.000 đồng.(2)

- Số tiền quỹ còn tồn của năm trước chuyển sang: 72.167.000 đồng.(3)

- Số tiền phát thưởng ngày sơ kết học kỳ I 21/01/2017: 2.100.000 đồng (4)

- Tổng số tiền quỹ hiện có (1)+(2)+(3)-(4) là: 129.897.000 đồng

Đến thời điểm này, tổng quỹ còn lại: 129.897.000 đồng

Với nguồn quỹ này, Chi hội Khuyến học sẽ có kế hoạch để sử dụng sao cho đạt hiệu quả tốt nhất và sẽ được công khai thường xuyên trên trang Web của trường: http://thpt-nguyendu-brvt.edu.vn. Nếu quý phụ huynh, quý thầy cô giáo có ý kiến đóng góp cho công tác khuyến học, khuyến tài trong nhà trường ngày một tốt hơn, xin hãy đến trường trao đổi trực tiếp hoặc gửi thư đến Chi hội hoặc E-mail đến: nguyendu1982@yahoo.com.vn .

Trân trọng cảm ơn và kính chào!      

                                                  

                                                       TM CHI HỘI KHUYẾN HỌC

                                                                     HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

                                                                           Nguyễn Văn Tâm

Tin khẩn

Video
Hàm
Thư viện ảnh