Lịch công tác tuần 23 (06/02/2017 đến 11/02/2017)

      E-mail   Print

 

SỞ GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO BR-VT               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


                  
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23 TỪ  06/02/2017 đến 11/02/2017

 

Thứ, ngày

Buổi

Nội dung công việc

Địa điểm

Người phụ trách

Thành phần

Hai

06/02/17

Sáng

- sinh hoạt dưới cờ

- Học tập theo TKB Học kỳ II

Sân trường

Phòng học

T Minh

T Minh

Học sinh K10,K11,12

Chiều

- Dạy thêm – học thêm

Phòng học

GV dạy

Học sinh học thêm

Ba

07/02/17

Sáng

-    Học tập theo TKB Học kỳ II

 

Phòng học

 

T Biên

 

Học sinh K10,K11,12

 

Chiều

- Dạy thêm – học thêm

 

Phòng học

 

GV dạy

 

Học sinh học thêm

 

08/02/17

Sáng

-    Học tập theo TKB Học kỳ II

 

Phòng học

 

Cô Hồng

 

Học sinh K10,K11,12

 

Chiều

-14g30 Họp BTC hội thao 08/3

Lớp 12A7

HT

 GV-CNV có tên trong danh sách BTC.

Năm

09/02/17

Sáng

- Học tập theo TKB Học kỳ II

- 8g Khai mạc tập huấn các môn:Anh, Sử, Địa, GDCD

Phòng học

THPT TVQ

T Biên

Sở GDĐT

Học sinh K10,K11,12

GV có tên trong danh sách dự tập huấn

Chiều

-Bồi dưỡng học sinh giỏi khối 10,11, 12

 

Phòng học

 

GV dạy

 

Học sinh học BD.

 

Sáu

10/02/17

Sáng

- Học tập theo TKB Học kỳ II

-8g khai mạc tập huấn các môn: Toán, Lý Hoá, Sinh

 

Phòng học

TT GDTX BR

T Minh

Sở GDĐT

Học sinh K10,K11,12

GV có tên trong danh sách dự tập huấn

Chiều

- Dạy thêm – học thêm

Phòng học

GV dạy

Học sinh học thêm

Bảy

11/02/17

Sáng

-    Giao ban BGH,CĐ, ĐT

-     

Phòng học

 

T Tâm

 

Học sinh K10,K11,12

 

Chiều

 

 

 

 

Nơi nhận:                                                                          Châu Đức, ngày 06  tháng 02 năm 2017

- Các đ/c LĐ Trường,CĐ,ĐTN;                                                          HIỆU TRƯỞNG

- GV-NV;

- Website Trường ND.

 

 

Tin khẩn

Video
Hàm
Thư viện ảnh