Chi tiết tin

      E-mail   Print

HOẠT ĐỘNG THÁNG 12 - TỔ GIÁO DỤC CÔNG DÂN

 

TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU

TỔ: GDCD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                                                    Châu Đức, ngày 07  tháng 12 năm 2016

 

HOẠT ĐỘNG THÁNG 12  - TỔ GIÁO DỤC CÔNG DÂN

    

     Họ và tên giáo viên:

1.      Lê Thị Thu Hà – Tổ trưởng

2.      Nguyễn Thành Đô

3.      Mai Thị Mai

4.      Đặng Thị Thu

5.      Nguyễn Thị Oanh

    Thực hiện kế hoạch của Tổ chuyên môn hàng tháng theo định kỳ nay tổ Giáo dục công báo cáo về hoạt động tháng 12 chuyên sâu về thảo luận và triển khai để thực hiện công văn số 1434: Về việc triển khai tài liệu “ Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống danh cho học sinh” trong nhà trường” của Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà rịa - vũng tàu, ngày 12 tháng 10 năm 2016 cụ thể như sau:

1. Đọc công văn và triển khai nội dung:

- Triển khai tài liệu “ Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống danh cho học    sinh” trong 3 khối 10, 11, 12; tổng số bài 3 khối: 27 bài, mỗi bài có chủ đề khác nhau, có tính giáo dục khác nhau; mỗi bài 2 tiết.

- Để triển khai phải căn cứ vào công văn hướng dẫn của sở Giáo dục và Đào tạo và căn cứ vào tình hình thực tế của Nhà trường để triển khai việc giảng dạy:

+ Tổ chọn một số bài tiêu biểu gần gũi với cuộc sống như:

            Khối 10: Bài 1; 2; 5; 7.

            Khối 11: Bài 2; 6; 8; 9.

            Khối 12:  Các bài hiệu trưởng đảm nhiệm giảng dạy.

+ Giáo án các giáo viên được phân công giảng dạy từng lớp tự soạn.

+ Hình thức giảng dạy: tập trung 3 lớp một buổi 4 tiết trên hội đồng trường vào thứ tu hàng tuần bắt đầu từ tháng 1đến tháng 5/ 2017.

+ Tổng dạy 16 buổi.

2. Lịch dạy học của dạy học

Tháng

Giáo viên

Lớp

Tên bài

Tháng 1

 

C. Mai

 

 

10A1-> 10A3

Bài 1: Chỉ sót một dấu phẩy, Bác xin lỗi bạn đọc.

Tuần 1

(4/1/ 2017)

Bài 2: Bác Hồ rất quý trọng tình cảm gia đình

Tuần 2 (11/1/2017)

C. Thu

 

10A4-> 10A6

Bài 1: Chỉ sót một dấu phẩy, Bác xin lỗi bạn đọc.

Bài 2: Bác Hồ rất quý trọng tình cảm gia đình

Tuần 3: (18/1/2017)

C. Hà

10A7-> 10A9

Bài 1: Chỉ sót một dấu phẩy, Bác xin lỗi bạn đọc.

Bài 2: Bác Hồ rất quý trọng tình cảm gia đình

Tháng 2

 

C. Oanh

 

10A10-> 10A12

Bài 1: Chỉ sót một dấu phẩy, Bác xin lỗi bạn đọc.

Tuần 2

15/2/2017

Bài 2: Bác Hồ rất quý trọng tình cảm gia đình

Tuần 3

22/2/2017

T. Đô

 

11A1-> 11A3

Bài 2: Không phải tại trời

Bài 6: Bác cảm hóa người khác

Tháng 3

 

C. Mai

 

 

11A4-> 11A6

Bài 2: Không phải tại trời

Tuần 1

1/3/2017

Bài 6: Bác cảm hóa người khác

Tuần 2

8/3/2017

C. Thu

 

 

11A7-> 11A9

Bài 2: Không phải tại trời

Bài 6: Bác cảm hóa người khác

Tuần 3

15/3/2017

C. Hà

 

11A10-> 11A12

Bài 2: Không phải tại trời

Bài 6: Bác cảm hóa người khác

Tuần 2

22/3/2017

C. Oanh

 

10A1-> 10A3

Bài 5: Chiến lược trăm năm trồng nười

Bài 7: Biển cả do cái gì tạo nên

Tháng 4

T. Đô

 

10A4-> 10A6

Bài 5: Chiến lược trăm năm trồng nười

Tuần 1

29/3/2017

Bài 7: Biển cả do cái gì tạo nên

Tuần 2

5/4/2017

 

C. Mai

 

 

10A7-> 10A9

Bài 5: Chiến lược trăm năm trồng nười

Bài 7: Biển cả do cái gì tạo nên

Tuần 3

12/4/2017

C. Thu

 

 

10A10-> 10A12

Bài 5: Chiến lược trăm năm trồng nười

Bài 7: Biển cả do cái gì tạo nên

Tuần 4

19/4/2017

C. Hà

 

11A1-> 11A3

Bài 8: Chú nên hỏi các ôn ké, bà bù

Bài 9: Con đường tuổi trẻ

Tuần 5

26/4/2017

T. Đô

 

11A4-> 11A6

Bài 8: Chú nên hỏi các ôn ké, bà bù

Bài 9: Con đường tuổi trẻ

Tháng 5

C. Oanh

 

11A7-> 11A9

Bài 8: Chú nên hỏi các ôn ké, bà bù

Tuần 1

3/5/2017

Bài 9: Con đường tuổi trẻ

Tuần 1

10/5/2017

C. Thu

 

 

11A10-> 11A11

Bài 8: Chú nên hỏi các ôn ké, bà bù

Bài 9: Con đường tuổi trẻ