Chi tiết tin

      E-mail   Print

TRỞ VỀ ( Trần Ngọc Ân )

TRỞ VỀ
( Trần Ngọc Ân )


Trở về vườn chiều
Đời thơm hoa trái
Cha trồng ngày ấy
Mai đi nhớ nhiều.