Chi tiết tin

      E-mail   Print

Danh Sach Giao Vien To Ly - KT

  

 

STT HÌNH ẢNH HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN CHUYÊN MÔN CHỨC VỤ
1      Nguyễn Trường Sinh
ĐHSP Lý - KS  Tin Học TTCM
2      Nguyễn Văn Tâm
ĐHSP Lý HT
3      Ngô Ngọc Hưng
ĐHSP Lý GV
4      Nguyễn Thị Trúc Phương ĐHSP Lý GV
5      Trương Văn Hoàng ĐHSP Lý GV
6      Nguyễn Thị Kim Mỹ ĐHSP Lý GV
7      Lê Hoàng Công Quôc Bình ĐHSP Lý GV
8      Phan Thị Tường Vy ĐHSP Lý - Thạc Sĩ GV
9      Lê Đình Nguyễn Thuỵ ĐHSP Lý GV
10      Nguyễn Thị Thu Hương ĐHSP Lý GV PTN
11      Nguyễn Thị Thuý ĐHSPKT - Thạc Sĩ TP
12      Nguyễn Minh Hải ĐHSPKT GV